please activate JavaScript in your browser
Quartes
Rundvee Varkens Pluimvee Kalkoenen Konijnen Schapen Paarden
  

Startpagina
Professionele veehouders
Hobby dierenkwekers
MyQUARTES
Corporate Info
Dienstverlening
Robotmelken
QUARTES-Seeds         
Marktprijzen
Q-bibliotheek          
Klant in beeld
Interessante sites
Werkaanbiedingen
Routebeschrijving
Registratie
Evenementen
Nieuws
Quartes
 
Maïszaden
 
Met meer dan 200.000 ha is de maïsteelt een van de belangrijkste teelten in België. Het gebruiksdoel is dan ook veelzijdig: silomaïs, CCM, droge korrelmaïs, energiemaïs voor biogas... Iedere teelt heeft haar eigen vereisten. Zo hecht de rundveehouder veel belang aan opbrengst totale plant en voeder-waarde (VEM, zetmeel, verteerbaarheid), terwijl de varkenshouder voor CCM maximale korrel-opbrengst en stevigheid nastreeft. Bij een akkerbouwer primeert een topopbrengst graan met accent op voldoende vroegrijpheid (droogkosten limiteren).
 
Wat eigenschappen van energiemaïs betreft, wordt nog veel onderzoek gedaan, maar verteerbaarheid, zetmeel en vooral massa zijn hierbij belangrijke items. Wat het gebruik ook weze, de keuze van een maïsras is van primordiaal belang voor het beste financieel resultaat op het land- en akkerbouwbedrijf.
 
QUARTES streeft ernaar een gamma kwaliteitsvolle maïsrassen aan te bieden. Via een uitgebreid proefveldnetwerk verspreid over het ganse land worden nieuwe rassen geëvalueerd. In nauw overleg met het productmanagement van QUARTES-Seeds, gekoppeld met nationale en internationale officiële proefveldervaringen, worden uiteindelijk nieuwe variëteiten binnen het gamma toegelaten.
 
Het ondertussen internationaal bekende concept van de Multimaïs is ook bij QUARTES-Seeds ontstaan als antwoord op de steeds hogere eisen die de moderne landbouwer stelt inzake zijn maïsteelt. Hogere kwaliteit gekoppeld aan meeropbrengsten zijn hiervan het resultaat zonder de uiteindelijke doelstelling van een beter bedrijfsresultaat bij de boer uit het oog te verliezen.
 
Multimaïs is een nieuw duurzaam maïsconcept dat een oplossing biedt voor de problemen die bij voederrantsoenen van de moderne rundveehouder regelmatig opduiken. Geïnteresseerd om meer te lezen over het Multimaïs-concept? Klik hier door naar de aparte Multimaïs-pagina.
 
Klik hier door naar het PDF-bestand van onze nieuwe maïszadenfolder.