please activate JavaScript in your browser
Quartes
Rundvee Varkens Pluimvee Kalkoenen Konijnen Schapen Paarden
  

Startpagina
Professionele veehouders
Hobby dierenkwekers
MyQUARTES
Corporate Info
Dienstverlening
Robotmelken
QUARTES-Seeds         
Marktprijzen
Q-bibliotheek          
Klant in beeld
Interessante sites
Werkaanbiedingen
Routebeschrijving
Registratie
Evenementen
Nieuws
Quartes
 
Weidemengsels - Graszaden
 
Enkel een goede graslanduitbating kan borg staan voor een maximale kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst. Hiervoor is het nodig dat het grasland uit zeer productieve soorten bestaat. In veel grasbestanden nemen de niet-productieve soorten een te groot aandeel in. Opbrengstverlaging, smakelijkheidsverlies, met als gevolg een geringere opname door het vee, zijn er het gevolg van.
 
Bevat een weide minder dan 30 % Engels raaigras en veel ongewenste grassoorten en onkruiden, dan is ze dringend aan verbetering toe. Om de kosten van de heraanleg van een weide terug te winnen moet het nieuwe grasland aanzienlijk meer opbrengen dan het oorspronkelijke. Het is daarom noodzakelijk om de oorzaken, die tot een minderwaardige plantkundige samenstelling hebben geleid, op te sporen en weg te nemen, wil men een goed resultaat bekomen met om het even welke methode van graslandvernieuwing. Het graslandgebruik (maaien-grazen) is een belangrijke maatstaf voor de keuze van een graszaadmengsel.
 
Klik hier door naar het PDF-bestand van onze nieuwe weidemengsels-graszadenfolder.
(Om het document te kunnen openen moet uw computer uitgerust zijn met een Adobe Acrobat-reader).