please activate JavaScript in your browser
Quartes
Rundvee Varkens Pluimvee Kalkoenen Konijnen Schapen Paarden
  

Startpagina
Professionele veehouders
Hobby dierenkwekers
MyQUARTES
Corporate Info
Kwaliteitslabels          
Dienstverlening
Robotmelken
QUARTES-Seeds         
Marktprijzen
Q-bibliotheek          
Klant in beeld
Interessante sites
Werkaanbiedingen
Routebeschrijving
Registratie
Evenementen
Nieuws
Quartes
 
Maïszaden
 
 
Met meer dan 200.000 ha is de maïsteelt een van de belangrijkste teelten in België. Het gebruiksdoel is dan ook veelzijdig: silomaïs, CCM, droge korrelmaïs, energiemaïs voor biogas... Iedere teelt heeft haar eigen vereisten. Zo hecht de rundveehouder veel belang aan opbrengst totale plant en voeder-waarde (VEM, zetmeel, verteerbaarheid), terwijl de varkenshouder maximale korrelopbrengst en fusariumresistentie nastreeft. Bij een akkerbouwer primeert een topopbrengst graan met accent op vroegrijpheid (droogkosten limiteren).
 
Wat eigenschappen van energiemaïs betreft, wordt nog veel onderzoek gedaan, maar verteerbaarheid, zetmeel en vooral massa zijn hierbij belangrijke items. Wat het gebruik ook weze, de keuze van een maïsras is van primordiaal belang voor het beste financieel resultaat op het landbouwbedrijf.
QUARTES streeft ernaar een gamma kwaliteitsvolle maïsrassen aan te bieden. Daarvoor worden jaarlijks, in nauw overleg met het Productmanagemanent van QUARTES, nieuwe rassen geëvalueerd op basis van onze eigen demonstratievelden, Belgische proefvelden en internationale uitwisselingen.
 
Klik hier door naar het PDF-bestand van onze nieuwe maïszadenfolder.
(Om het document te kunnen openen moet uw computer uitgerust zijn met een Adobe Acrobat-reader).